4355mg电子游戏

4355mg电子游戏

诗歌散文

首页 / 文艺天地 / 诗歌散文
无题
发布时间:2019-06-11     作者:余蛟龙   分享到:

图片4.png

新词旧义浊酒杯,残红如玉醉美时。

游子似还桑梓地,花开堪折尤惘然。

风情千古伤离别,天涯殊途梦中寒。

江山锦绣云烟过,婵娟长安望百年。